Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Czym jest i jak zgłosić upadłość firmy?

Finanse Data publikacji - 27 stycznia 2021 Autor - Redakcja globaltrance.pl
upadłość firmy

Upadłość firmy spowodowana jest okresową niewypłacalnością co może przytrafić się każdej firmie. Polega ona na dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Postępowanie upadłościowe umożliwia także zastosowanie układu naprawczego o czym decyduje sąd.

Kto i jak może ogłosić upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłosić mogą małe jednoosobowe firmy oraz duże firmy.
Głównym powodem ogłoszenia upadłości firmy jest jej niewypłacalność. Wpływ na ogłoszenie upadłości firmy ma jej charakter, a także to z czego wynika niewypłacalność.

Gdzie i jak złożyć wniosek o upadłość firmy?

Upadłość zgłasza się za pomocą wniosku, który składa się w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w miejscu gdzie prowadzona jest firma. Wniosek może złożyć właściciel firmy, a także jego wierzyciel.
We wniosku znajdować muszą się następujące informacje:
– dane osobowe dłużnika lub nazwa firmy,
– numer PESEL lub KRS,
– adres zamieszkania dłużnika,
– dane osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika,
– dane likwidatorów jeśli zostali powołani,
– dane osobowe i adresy wspólników,
– adres siedziby firmy,
– uzasadnienie wniosku ze wszystkimi szczegółami,
– informację jakiemu prawu podlega dłużnik,
– informacje o rodzaju spółki.
Jeśli wniosek o upadłość firmy składa dłużnik trzeba dołączyć następujące dokumenty:
– aktualny wykaz majątku z wyceną szacunkową,
– bilans przygotowany na potrzeby postępowania,
– spis wierzycieli,
– oświadczenie z 6 miesięcy o spłacie wierzytelności,
– spis podmiotów mających zobowiązania względem firmy,
– spis tytułów egzekucyjnych i wykonawczych firmy,
– listy zabezpieczeń ustanowione na majątku firmy.
Jeśli wniosek o upadłość składa wierzyciel musi on mieć dowody świadczące o niewypłacalności i upadłości firmy.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Złożenie wniosku jest początkiem postępowania sądowego podczas którego dłużnik ma prawo do kontynuowania prowadzenia firmy i obowiązek płacenia składek ZUS oraz podatków.
O ogłoszeniu upadłości firmy decyduje sąd, który ma prawo odrzucić wniosek jeśli majątek firmy jest za mały by pokryć koszty postępowania.

Układ naprawczy czy upadłość firmy?

Ogłaszając upadłość można rozwiązać postępowanie za pomocą układu naprawczego. Głównym powodem akceptacji układu naprawczego przez sąd będzie udowodnienie, że kontynuacja prowadzenia firmy umożliwi spłatę wierzytelności. Układ naprawczy zaproponować może wierzyciel lub dłużnik w zależności od tego który z nich składa wniosek o upadłość firmy.
Po wyrażeniu zgody przez sąd na układ naprawczy właściciel firmy zarządza majątkiem firmy pod okiem nadzorcy sądowego. Jeśli jednak ogłoszona jest upadłość firmy właściciel nie może nią gospodarować, a czyni to syndyk.

jak zabezpieczyć antene

Redakcja globaltrance.pl

Nasz specjalistyczny zespół doradzi Ci w zakresie elektroniki, finansów, lifestylu, marketingu oraz pracy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

leasing dla osób prywatnych